มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเทา-แสด