สรุปค่าโดยสารรถไฟฟ้าโก๊ะโง๊ะ

ประเภทผู้โดยสารจำนวนผู้โดยสาร
ปลายทางจังหวัด น้ำใจ ค่าตั๋ว 450
นักเรียนจำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุจำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 540
นักบวชพระภิกษุชีจำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 720
พิการจำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 900
ปกติจำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 10 คนมูลค่าตั๋วรวม 1890 บาท
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300
นักเรียนจำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุจำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 720
นักบวชพระภิกษุชีจำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 960
พิการจำนวน คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0
ปกติจำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 15 คนมูลค่าตั๋วรวม 2370 บาท
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300
นักเรียนจำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุจำนวน 5 คน เป็นเงิน 1500 ส่วนลด 900
นักบวชพระภิกษุชีจำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 480
พิการจำนวน 5 คน เป็นเงิน 1500 ส่วนลด 1500
ปกติจำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 17 คนมูลค่าตั๋วรวม 1770 บาท
ปลายทางจังหวัด ไส้แห้ง ค่าตั๋ว 300
นักเรียนจำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุจำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 360
นักบวชพระภิกษุชีจำนวน 0 คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0
พิการจำนวน 20 คน เป็นเงิน 6000 ส่วนลด 6000
ปกติจำนวน 23 คน เป็นเงิน 6900 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 48 คนมูลค่าตั๋วรวม 7590 บาท

คลิกที่นี่เพิ่มข้อมูล